Heeft u lichamelijke ongemakken, dan bent u welkom bij BeweegSaam IJsselstein

Valpreventie

Een val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst zorg ervoor dat ze bepaalde situaties of activiteiten mijden. Niet meer naar de kaartclub, de koffie-inloop of de vriendin drie straten verderop. Vaak leidt dat tot eenzaamheid en een slechtere conditie.

Lees meer

Regionalisering

Fysiotherapie praktijken in de regio Zuid-West Utrecht willen gaan samenwerken op diverse fronten. Dit wordt gestimuleerd vanuit het ministerie van volksgezondheid. Met het oog op het borgen van goede en betaalbare zorg is samenwerking in de regio belangrijk.¬†Regionalisering zorgt voor een aanspreekbare eerste lijn en ondersteunt noodzakelijke vernieuwingen…

Lees meer

Informatie NAH* Expertise Team IJsselstein

Sinds juni 2019 is het NAH Expertise Team IJsselstein actief als samenwerkingsverband, gericht op het inzetten van multidisciplinaire zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Tot deze doelgroep behoren onder andere mensen die leven met de gevolgen van een CVA, Parkinson, traumatisch hersenletsel, MS en ALS..

Lees meer

Activiteiten

Er zijn geen aankomende evenementen.

Recente activiteiten

Is er binnenkort een activiteit die u graag zou willen zien op de Beweeg Kalender. Meld dit even aan via het contactformulier.

Wie zijn wij!

BeweegSaam IJsselstein is een vereniging van fysio- en oefentherapiepraktijken in IJsselstein. Wij verzorgen de eerstelijns paramedische wijkgerichte zorg in IJsselstein. BeweegSaam is een herkenbaar aanspreekpunt. Wij bevorderen de gezondheid in de wijk. Dat doen we samen met zorgverleners (zoals GGZ, huisartsen), welzijnsorganisaties en de gemeente. Daarbij stellen we de behoeftes van de bewoners centraal en bevorderen we het zelfmanagement van de bewoners. Daarmee verbeteren we de zorg dicht bij huis.