Valpreventie

Informatie NAH* Expertise Team IJsselstein

 Sinds juni 2019 is het NAH Expertise Team IJsselstein actief als samenwerkingsverband, gericht op het inzetten van multidisciplinaire zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Tot deze doelgroep behoren onder andere mensen die leven met de gevolgen van een CVA, Parkinson, traumatisch hersenletsel, MS en ALS. Door het intensiveren van het onderlinge contact en het verbeteren van de inzicht tot de beschikbare zorg, wordt een kwalitatieve verbetering van het zorgtraject nagestreefd.

Vanuit het NAH Expertise Team IJsselstein wordt geprobeerd samen te werken met alle aan zorg gerelateerde instanties in IJsselstein. Denk hierbij aan welzijnsorganisatie Pulse of het Sociaal Team. Daarnaast is er goed contact met de tweedelijnszorg en zijn de behandelaren betrokken binnen het regionale netwerk MNNU (Multidisciplinair NAH Netwerk Utrecht). Hierdoor wordt ingezet op een verbetering van de overgang van zorg vanuit de tweedelijn (revalildatiecentrum/ziekenhuis) naar de eerstelijn (bij u thuis of in de praktijk).

Een website is in ontwikkeling, evenals een zorgkaart waarop alle binnen het NAH Expertise Team betrokken zorgverleners staan vermeld. Hierdoor zal het team zichtbaar worden voor alle patiënten en zorgverleners binnen de gemeente.

 

*NAH= niet aangeboren hersenletsel.