Valpreventie

Regionalisering

Fysiotherapie praktijken in de regio Zuid-West Utrecht willen gaan samenwerken op diverse fronten. Dit wordt gestimuleerd vanuit het ministerie van volksgezondheid.

Met het oog op het borgen van goede en betaalbare zorg is samenwerking in de regio belangrijk. Regionalisering zorgt voor een aanspreekbare eerste lijn en ondersteunt noodzakelijke vernieuwingen zoals samenwerking met het sociaal domein of verdergaande digitalisering. Hoewel de voordelen groot zijn is het ontwikkelen van duurzame regionale samenwerking geen makkelijk iets.

Ook in onze regio is nu een start gemaakt met regionalisering. Dit staat in de kinderschoenen en we zullen u hier op deze site op de hoogte houden van de ontwikkelingen.